Obchodné podmienky

Kupujúci

Fyzická alebo právnicka osoba, ktorá vyplní pravdivo objednávkový formulár a tým vyjadrí vôľu uzatvoriť kúpnu zmluvu na dodanie objednaného tovaru.


Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávaného formulára podáva návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy (ďalej KZ). Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie objednávky čím dôjde k prijatiu návrhu KZ a informovať kupujúceho o dátume dodania zásielky.


Dodacie a platobné podmienky

Termín dodania potvrdí predávajúci kupujúcemu pri potvrdení prijatia objednávky. Termín dodania tovaru je väčšinou do 7 pracovných dní, výnimočne pri nedostupnosti tovaru predávajúci informuje zákazníka. Tovar sa snažíme expedovať z centrálneho skladu do 24h od spracovania Vašej objednávky v závislosti od skladových zásob. O stave objednávky Vás budeme informovať. Tovar bude dodaný prostredníctvom dopravcu (UPC, DHL, Slovenská pošta) podľa druhu a hmotnosti zásielky, ktorému kupujúci potvrdí dodací list, cena dopravy je podľa cenníka dopravcu. Pri objednávke nad 650 € je doprava tovaru zdarma.

Zákazník dostane e-mailom v prílohe daňový doklad na úhradu a v prípade želania zákazníka faktúru poštou.


Záručné a reklamačné podmienky

Na všetok tovar je záručná doba 2 roky. Za vady zistené pri preberaní tovaru zodpovedá predávajúci a kupujúci je povinný ho okamžite informovať. Vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu užívania tovaru posúdi reklamačný technik, ktorý má oprávnenie posudzovať vzniknuté reklamácie. Za výrobné vady zodpovedá výrobca, za vady vzniknuté mechanickým poškodením, prípadne neodbornou montážou a manipuláciou predávajúci nezodpovedá.


Ochrana osobných údajov

Vzhľadom k tomu, že v objednávacom formulári Vás žiadame o niektoré osobné údaje, zaväzujeme sa, že tieto nebudú zneužité a ani poskytnuté tretej osobe.


Záverečné ustanovenia

Kupujúci potvrdením objednávkového formulára potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami.